Tjenester / Leistungen

Elektrisk installation / Elektroinstallation

Created with Sketch.

generelt installationsarbejde til industri, privat eller landbrug

 • Levering til anlæg/maskiner
 • Udvidelse af eksisterende anlæg
 • Lyssystemer (Dali kontrol)
 • Fejl / fejlfinding
 •  Udskiftning af eltavle / modernisering


Allgemeine Installationsarbeiten für Industrie, Privat oder Landwirtschaft

 • Versorgung für Anlagen / Maschinen
 • Erweiterung bestehender Anlagen
 • Beleuchtungsanlagen ( Dali Steuerung )
 • Fehler / Störungssuche
 • Verteilerbau / Modernisierung 

Eftersyn af el-installationer / elektrische Anlagenprüfung, e-check

Created with Sketch.

eleftersyn/kontrol til private, erhverv, landbrug, forsamlingshus

Anlagenprüfung für privat, Gewerbe, Landwirtschaft, Versammlungsstätten

BUS og automationsteknologi / BUS- und Automatisierungstechnik

Created with Sketch.

Realisering af små kontrolopgaver med Eaton Easy

Realisierung von Kleinsteuerungs- Aufgaben mit Eaton Easy

 

Elektromobilitet / Elektromobilität

Created with Sketch.

Installation / test af Hjemmelader til elbil (vægboks)

Installation / Prüfung von Fahrzeug Ladeinfrastruktur ( Wallbox )

Installation af Kobbernetvaerk / Datennetzwerkinstallation

Created with Sketch.

Opbygning / udvidelse / fejlfinding af datanetværksinstallationer

Aufbau / Erweiterung / Fehlersuche von Datennetzwerkinstallationen

Røgalarm / Rauchwarnmelder

Created with Sketch.

Installation / test af røgalarmer

Røgalarm: mere sikkerhed i dit hjem
For at sikre et højt sikkerhedsniveau i dit hjem, er en røgalarm afgørende. Dette beskytter ikke kun husets beboere.

Røgdetektorer yder et vigtigt bidrag til brandsikring
En af de største farer ved en lejlighedsbrand er, at beboerne ofte først opdager det sent. Af denne grund er det ekstremt vigtigt for pålidelig brandbeskyttelse at bruge røgalarmer. Disse registrerer på et tidligt tidspunkt røgudvikling og gør beboernes opmærksomhed på branden. Så de kan forlade bygningen i tide.


Installation / Prüfung von Rauchwarnmeldern

Rauchwarn­melder: mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause 

Um eine hohe Sicherheit in Ihrem Zuhause zu gewährleisten, ist ein Rauchwarnmelder unverzichtbar. Damit schützen Sie nicht nur die Bewohner des Hauses. 

Rauchmelder leisten einen wichtigen Beitrag zum Brandschutz 

Eine der größten Gefahren bei einem Wohnungsbrand besteht darin, dass die Bewohner diesen häufig erst spät bemerken. Aus diesem Grund ist es für einen zuverlässigen Brandschutz ausgesprochen wichtig, Rauchwarnmelder zu verwenden. Diese registrieren die Rauchentwicklung bereits frühzeitig und machen die Bewohner auf den Brand aufmerksam. So können sie das Gebäude rechtzeitig verlassen. 

Mere information fra Beredskabsstyrelsen /
Weitere Informationen der Beredskabsstyrelsen

www.brs.dk

Smart hjem / Smart Home

Created with Sketch.

Smarthusløsninger til mere effektiv brug af bygningsteknologi

Smart Home Lösungen für eine effizientere Nutzung der Gebäude Technik

Antenneteknologi - Satellitsystemer / Antennentechnik - Sat-Anlagen

Created with Sketch.

Konstruktion / udvidelse / fejlfinding af antenner eller satellitmodtagelsessystemer

Aufbau / Erweiterung / 
Fehlersuche von Antennen o. Sat- Empfangsanlagen

Sikkerhedslyssystemer / Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Created with Sketch.

Test / vedligeholdelse / batterikapacitetstest

Prüfung / Instandhaltung / Batterie Kapazitätstests

UPS Systemer / USV-Anlagen

Created with Sketch.

Installation / test / vedligeholdelse / batterikapacitetstest

Installation / Prüfung / Instandhaltung / Batterie Kapazitätstests

Nødstrømsystemer (generator) / Netzersatzanlagen (Generator)

Created with Sketch.

Installation / test / vedligeholdelse

Installation / Prüfung / Instandhaltung

Netværksanalyse i henhold til EN 50160, skabelse af magtbalancer /
Netzanalysen nach EN 50160, Erstellung von Leistungsbilanzen 

Created with Sketch.
 • Vurdering af netværkskvaliteten baseret på EN 50160
 • Langtidsmåling med datalogger
 • Oprettelse af effektbalancer / belastningsprofilanalyser • Beurteilung der Netzqualität in Anlehnung an die EN 50160
 • Langzeitmessung mit Datenlogger
 • Erstellung von Leistungsbilanzen / Lastganganalysen

Kompensationssystemer / Kompensationsanlagen

Created with Sketch.

Test/reparation/vedligeholdelse af kompensationssystemer

Prüfung / Instandsetzung /Wartung von Kompensationsanlagen 

Fejlfinding, termisk billeddannelse/termografi /
Störungssuche, Wärmebild/Thermografie 

Created with Sketch.

Infrarød stråling kan ikke opfattes af det menneskelige øje. Men alle objekter, hvis temperatur er over det absolutte nulpunkt (-273,15°C), udsender infrarød stråling.
Stort set enhver komponent, der absorberer eller overfører energi, vil varme op, før den svigter. Omkostningseffektive energiovervågningssystemer er derfor af afgørende betydning for at sikre pålideligheden af ​​elektriske og/eller mekaniske systemer.
Infrarød termografi er en af ​​de mest effektive og pålidelige forudsigende vedligeholdelsesteknologier. Det er en hurtig, grundig og sikker metode til at identificere termiske problemer, før de bliver forstyrret.

Infrarotstrahlung kann vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden. Alle Gegenstände, deren Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (-273,15°C) liegt, geben jedoch infrarote Strahlungen ab.

Praktisch jede Komponente, die Energie aufnimmt oder überträgt, erwärmt sich, bevor sie ausfällt. Von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Zuverlässigkeit elektrischer und / oder mechanischer Systeme sind deshalb kosteneffiziente Energieüberwachungs-systeme.

Die Infrarot-Thermografie stellt eine der effektivsten und verlässlichsten Technologien für die vorbeugende Instandhaltung dar. Sie ist ein schnelles, gründliches und sicheres Verfahren zur Identifizierung von thermischen Problemen, bereits im Vorfeld von Störungen.